Etüt Programı

education-book-letters7-12 yaş öğrencilere yönelik, okul dışında öğrencinin önce günlük ödevlerini tamamlamak için gerekli öğretim desteği alabildiği, zamanını en değerli bir şekilde değerlendirerek, çeşitli motivasyon teknikleri ile öğrencinin başarısının en yüksek düzeye çıkarıldığı bir programdır.

Öğrencinin bilgi donanımındaki bir eksiklik, yeni konuları öğreniminde başarısızlığın temel sebebidir. Ödevler bu eksikliği tamamlamada önemli işleve sahiptir. Etüt eğitimi bu bakımdan büyük önem taşır.

Öğrenci etüt saatlerinde derslerini tekrar ederek, ödevlerini yaparak bilgi yapısındaki eksiklikleri tamamlar ve bir sonraki konuyu öğrenmeye hazır hale gelir.