İngilizce

EnglishMEB müfredatında ilköğretim okullarında ingilizce artık 2.sınıftan itibaren öğrencinin günlük ders programında yer alıyor. Her alanda olduğu gibi dil öğreniminde de öncelikle çocukta dile merak ve sevgi yaratmak öğrenmeyi kolaylaştırıp, başarıyı arttırıyor. Bizler ingilizce ödevlerinin tamamlanıp konunun pekiştirilmesine ek olarak şiir ve  drama çalışmalarıyla öğrencide bu ilgi ve sevginin doğmasını da destekliyoruz. Böylelikle ingilizce dersinde öğrencinin başarıyı yakalaması kaçınılmaz hale geliyor.