Ödev Takibi

Ödev ve Performans Proje
Ödev yeni öğrenilen bilginin tekrarlanıp kalıcı bilgi haline getirebilmesi için uygulanır.Ancak öncesinde bilginin doğru ve yeterli öğrenilmiş olması gerekir.Rehberliğimiz sırasında öğrencinin ödev konusuyla ilgili bilgi eksiklikleri giderilir.Uzman sınıf öğretmeni gözetiminde öğrenci ödevini tamamlar.
MEB müfredatı içinde yer alan proje ve performans çalışmaları zaman alan önçalışma,araştırma ve hazırlık gerektiren uygulamalardır.Bu çalışmaların hazırlanmasında öğrenciye rehberlik ve danışmanlık yaparak projenin en mükemmel şekliyle ortaya çıkmasını sağlıyoruz.